De visie

Van visie naar businessplan

De visie van de Erkend Deuren Specialist is gezamenlijk gemaakt middels verschillende sessies met Syntens (onderdeel van de overheid).

Uiteindelijk is de visie omgezet naar een Businessplan welke hieronder staat.

Dit is de leidraad die wordt aangehouden tijdens de vergaderingen en tussentijdse informatie.

 

Als u zich herkend is dit businessplan wordt dan lid van de Erkend Deuren Specialist.

 

Businessplan Erkend Deuren Specialist.

Onderdelen businessplan:

 • 1. Doelen;
 • 2. Strategie - "hoe gaan we de doelen bereiken?"

 

Hoofddoelen: voor elk individueel bedrijf het

 • 1. Bevorderen van het ondernemersklimaat;
 • 2. Verbeteren van de concurrentiepositie;
 • 3. Verbeteren van het onderscheidend vermogen.

 

Subdoelen van de samenwerking is het d.m.v. collectieve activiteiten gezamenlijk:

 • 1. Inkopen
 • 2. Marketing- en verkoopactiviteiten ontplooien.
 • 3. Profileren als kwaliteitsleverancier
 • 4. Delen van (vak)kennis

 

 • 1. Inkopen
 • Samen beter inkopen: lagere prijzen, betere kwaliteit, betere condities
 • Gezamenlijke afspraken met contractleveranciers
 • Samen betere condities voor advertenties, PR

 

 • 2. Marketing & Verkoop:
 • Verhogen van de naamsbekendheid bij consument
 • Promotionele ondersteuning
 • Product 'deur' met alles er omheen zo goed mogelijk in de markt zetten
 • Gezamenlijk promoten van specialisme
 • Opzetten en uitdragen van een keurmerk
 • Gezamenlijk een webshop

 

 • 3. Profileren als kwaliteitsleverancier
 • Opzetten en uitdragen van een keurmerk

 

 • 4. Delen van (vak)kennis
 • Kennisplatform: het delen van (vak)kennis over deuren, accessoires, en afhangen
 • Op de hoogte blijven van marktontwikkelingen
 • Bespreken van vergelijkbare (probleem)situaties
 • Bezoeken van leveranciers

 

Onze merken

De klant ..... aan het woord

Powered by Ditzegtdeklant.nl
Deurenclub.nl